Przesiewacz jest już w ZGOK-u

Przesiewacz – urządzenie, które zostało wyprodukowane w Austrii, jest już w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie. Pomoże wyeliminować problem zapylenia w zakładzie. Zdjęcia przedstawiają rozładunek przesiewacza. Wkrótce rozpocznie się montaż urządzenia.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020