Kampania „Segreguję odpady” – film

Rozpoczęła się kampania informacyjno-edukacyjna ZGOK-u, której celem jest zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego w zakresie segregowania odpadów. Przez miesiąc w TVP 3 Olsztyn, Radiu Olsztyn oraz w olsztyńskim dodatku „Gazety Wyborczej” będą publikowane spoty, materiały filmowe, audycje i artykuły dotyczące m.in. korzyści ekonomicznych i ekologicznych wynikających z prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. W kampanii przedstawione zostaną także działania edukacyjne Spółki ZGOK. Kampania jest częścią projektu „Modernizacja segment mechanicznego przetwarzania ZUOK w Olsztynie” dofinasowanego ze środków Regionalnego programu Operacyjnego województwa warmińsko-mazurskiego.