Prezes ZGOK-u w programie „Opinie”

Marek Bryszewski, prezes Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie, wziął udział 29 października w programie „Opinie” w TVP 3 Olsztyn. Program był poświęcony zmianom w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kontekście prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów przez mieszkańców.

https://olsztyn.tvp.pl/45087919/291019