Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nawiąże współpracę z fundacją, która w ramach swoich zadań statutowych zajmie się dowożeniem uczniów olsztyńskich szkół na zajęcia edukacyjne do siedziby Spółki ZGOK przy ul. Lubelskiej 53 – współpraca ma dotyczyć m.in. pozyskania środków (darczyńców) na ww. usługi transportowe. Zajęcia edukacyjne prowadzone przez Spółkę ZGOK dotyczą zagadnień związanych z gospodarką odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów, a także kwestii odnawialnych źródeł energii.

Pytania w tej sprawie prosimy kierować na adres: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl lub tel. 89 555 20 23. Na zgłoszenia czekamy do 15 listopada 2019 r. (do godz. 12).