Projekt ZGOK z dofinansowaniem

Projekt Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” trafił na listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPWM.05.01.00-IŻ.00-28-002/19. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego ma wynieść 8 364 000 zł.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020