Zaktualizowana lista odpadów segregowanych i nowy cennik

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie informuję, że na niniejszej stronie została zaktualizowana lista odpadów segregowanych. W zakładce „cennik” znajduje się natomiast nowa lista opłat za świadczenie na terenie gmin macierzystych usług powierzonych Spółce ZGOK w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.