UWAGA!!Nie ma opóźnień w odbiorze odpadów od mieszkańców!

Nie ma opóźnień w odbiorze odpadów od mieszkańców!

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami, sugerującymi opóźnienia odbioru odpadów od mieszkańców Olsztyna – ze względu na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie – Spółka ZGOK wyjaśnia, że prace związane z modernizacją zakładu wpływają jedynie na wydłużenie (maksymalnie do 30 minut) czasu zrzutu odpadów z samochodów na terenie zakładu. Ta sytuacja nie ma jednak żadnego wpływu na terminy odbioru odpadów od mieszkańców. Nie ma zatem żadnego zagrożenia, że odpady będą zalegały w kontenerach lub pojemnikach na posesjach mieszkańców Olsztyna.