Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nawiąże współpracę z fundacją, która w ramach swoich zadań statutowych zajmie się dowożeniem uczniów olsztyńskich szkół na zajęcia edukacyjne do... Read more