KONTAKT

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

SEKRETARIAT 605 131 072

email: zgok@zgok.olsztyn.pl

DZIAŁ HANDLOWY  605 131 187, 691 131 020

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE  605 131 032, 691 600 720

email: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

RZECZNIK PRASOWY 504 969 259

email: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie


ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 605 131 072, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,


REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736


KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł