KONTAKT

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

SEKRETARIAT 605 131 072

89 555 20 10,

email: zgok@zgok.olsztyn.pl

RZECZNIK PRASOWY 89 555 20 23,

email: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 89 555 20 18,

email: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

DZIAŁ HANDLOWY  89 555 20 29, 89 555 20 31

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie


ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email: zgok@zgok.olsztyn.pl,


REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO: 000027736


KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500 zł