Projekty Spółki ZGOK dofinansowane ze środków UE:

Projekty Spółki ZGOK dofinansowane ze środków UE:

  • „Modernizacja segmentu mechanicznego przetwarzania ZUOK w Olsztynie” – projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 4 594 050,00 zł, wysokość dofinansowania: 2 503 250,00 zł,
  • „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” – projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 14 932 962,60 zł; wysokość dofinansowania: 8 254 261,60 zł,
  • „Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz instalacji ZUOK w Olsztynie” – projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 6 310 801,63 zł; wysokość dofinansowania: 4 323 391,50 zł,
  • „Modernizacja stacji przeładunkowej ZGOK w Medynach gm. Lidzbark Warmiński” – projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 3 657 013,97 zł; wysokość dofinansowania: 2 489 473,20 zł,
  • „Rozbudowa instalacji systemu gospodarki odpadami komunalnymi w ZGOK Sp. z o.o. w Olsztynie” – projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu: 16 098 546.83 zł; wysokość dofinansowania: 9 944 716.63 zł.