EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA

Zajęcia edukacyjne:

Naszą misją jest stałe pogłębianie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. Od tego, jak mieszkańcy naszego Regionu będą segregować odpady, zleży, jak czyste i piękne środowisko będziemy mieli i jak wiele odpadów i surowców wtórnych będziemy w stanie pożytecznie przetworzyć, chroniąc jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.

Wycieczki do ZGOK:

Celem wycieczki jest zapoznanie z technologią ZUOK i przypomnienie zasad segregacji odpadów.

Wycieczki są realizowane zgodnie z regulaminem: Regulamin zwiedzania ZUOK w Olsztynie

W celu ustalenia terminu wycieczki niezbędne jest wypełnienie formularzy  zał.1 Formularz zgłoszeniowy wycieczki  zał. 2 – oświadczenie opiekuna grupy i przesłanie ich na poniższy adres e-mailowy.

Adresatem propozycji są  starszegrupy przedszkolne, szkolne i inne.

Kontakt:

Paweł Gęsicki  –  rzecznik prasowy

tel. 504 969 259; e-mail: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

MATERIAŁY EDUKACYJNE ZGOK (selektywna zbiórka odpadów)

Materiały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

SEGREGACJA

Selektywne zbierania odpadów –  to, zgodnie z definicją w ustawie o odpadach (zrób tu link do ustawy), zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:

par.3. Selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

par. 4. 1. Frakcję odpadów, o której mowa w  §3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

  1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
  2. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
  3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
  4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio„.

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, który jest w każdej gminie:

Gmina Barczewo

Gmina Bartoszyce

Gmina Miasto Bartoszyce

Gmina Biskupiec

Gmina Dobre Miasto

Gmina Dywity

Gmina Dźwierzuty

Gmina Gietrzwałd

Gmina Miejska Górnowo Iławeckie 

Gmina Górnowo Iławeckie 

Gmina Jedwabno

Gmina Jeziorany

Gmina Kiwity

Gmina Kolno

Gmina Korsze – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Gmina Lubomino – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Mikołajki

Gmina Miasto Mrągowo

Gmina Mrągowo

Gmina Miasto Olsztyn

Gmina Orneta

Gmina Pasym

Gmina Piecki 

Gmina Pisz

Gmina Purda

Gmina Rozogi  – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Ruciane – Nida

Gmina Sępopol

Gmina Sorkwity – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Stawiguda – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Szczytno

Gmina Miejska Szczytno

Gmina Świątki – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Świętajno

Gmina Wielbark

Czy wiecie, że…

• Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz surowce (plastik robi się z pochodnych ropy naftowej) i energię.
• Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, aluminiowa puszka 200-400 lat, guma do żucia 5 lat, a niedopałki papierosów po 2 lata – nie zaśmiecaj środowiska!
• Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie butelki PET, ustawione jedna na drugiej, utworzyłoby wieżę o wysokości aż 28 milionów kilometrów, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
• Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończona ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.
• Opakowania szklane również można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1100 W energii. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze.
• Niemal cały samochód (80-95 %) przeznaczony do złomowania nadaje się do recyklingu.
• Styropianowa tacka rozkłada się 500 lat. Jeśli kupujesz obiad na wynos, weź ze sobą opakowanie wielorazowego użytku.
• Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wrzucaj do specjalnego pojemnika w sklepie.
• Do produkcji 1 tony papieru potrzeba ok. 17 drzew. Te drzewa produkują w ciągu roku tlen, który wystarczyłby dla 170 osób. Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwała na uratowanie sześciometrowej sosny. Oszczędzaj papier – nie drukuj tego, co możesz przeczytać w wersji elektronicznej!
• Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj własną torbę wielokrotnego użytku.
• Ręczniki papierowe, zatłuszczony papier czy chusteczki higieniczne nie nadają się do recyklingu. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych!
• W ciągu roku wyrzucasz ok. 66 plastikowych butelek PET – segreguj odpady!
• Karton po mleku ma wartość energetyczną, która pozwala zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1.5 godziny.
• Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7 % masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30 % wszystkich odpadów.
• Około 2 miliony ptaków i ssaków morskich ginie rocznie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.