EDUKACJA EKOLOGICZNA

EDUKACJA

Zajęcia edukacyjne:

Naszą misją jest stałe pogłębianie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. Od tego, jak mieszkańcy naszego Regionu będą segregować odpady, zleży, jak czyste i piękne środowisko będziemy mieli i jak wiele odpadów i surowców wtórnych będziemy w stanie pożytecznie przetworzyć, chroniąc jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.

Wycieczki do ZGOK:

Celem wycieczki jest zapoznanie z technologią ZUOK i przypomnienie zasad segregacji odpadów.

Wycieczki są realizowane zgodnie z regulaminem: Regulamin zwiedzania ZUOK w Olsztynie

W celu ustalenia terminu wycieczki niezbędne jest wypełnienie formularzy  zał.1 Formularz zgłoszeniowy wycieczki  zał. 2 – oświadczenie opiekuna grupy i przesłanie ich na poniższy adres e-mailowy.

Adresatem propozycji są  starszegrupy przedszkolne, szkolne i inne.

Kontakt:

Paweł Gęsicki  –  rzecznik prasowy

tel. 504 969 259; e-mail: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

MATERIAŁY EDUKACYJNE ZGOK (selektywna zbiórka odpadów)

Materiały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

SEGREGACJA

Selektywne zbierania odpadów –  to, zgodnie z definicją w ustawie o odpadach (zrób tu link do ustawy), zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:

par.3. Selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

par. 4. 1. Frakcję odpadów, o której mowa w  §3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

 1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
 2. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
 3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
 4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio„.

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, który jest w każdej gminie:

 1. Barczewo:  https://barczewo.bip.net.pl/?c=428
 1. Bartoszyce Gmina:  http://zgobartoszyce.pl/aktualnoci/biece-informacje/221-punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok
 1. Bartoszyce Miasto:  http://zgobartoszyce.pl/aktualnoci/biece-informacje/221-punkt-selektywnego-zbierania-odpadow-komunalnych-pszok
 1. Biskupiec:  https://biskupiec.pl/odpady/pszok/
 1. Dobre Miasto:  https://www.dobremiasto.com.pl/odpady-komunalne
 1. Dywity:  https://gminadywity.pl/gmina-z-polotem/odpady-komunalne
 1. Dźwierzuty:   https://gminadzwierzuty.pl/strona-100-gospodarka_odpadami.html
 1. Gietrzwałd:  https://gietrzwald.bip.net.pl/?c=689
 1. Górowo Iławeckie Gmina:  https://bip.gmina-bartoszyce.pl/system/obj/2248_Regulamin_PSZOK.pdf
 1. Górowo Iławecki Miasto: https://bip.gmina-bartoszyce.pl/system/obj/2248_Regulamin_PSZOK.pdf
 1. Jedwabno:  https://www.jedwabno.pl/category/gospodarka-odpadami-komunalnymi
 1. Jeziorany:  http://bip.jeziorany.nowoczesnagmina.pl/?c=1741
 1. Kiwity:  https://bipkiwity.warmia.mazury.pl/kategoria/1063/gospodarowanie-odpadami-komunalnymi.html
 1. Kolno:   https://bip.kolno-gmina.pl/84/Gospodarka_Odpadami/
 1. Korsze:   http://wikom.korsze.pl/gospodarka-odpadami/
 1. Lidzbark Warmiński Gmina:  http://odpady.gminalidzbark.com/
 1. Lidzbark Warmiński Miasto:  http://www.pgklw.pl/selektywna-zbiorka
 1. Lubomino:  https://bip.lubomino.pl/10033/Punkt_selektywnej_zbiorki/
 1. Mikołajki:   https://mikolajki.eu/dla-mieszkanca/sprawy-spoleczne/gospodarka-odpadami
 1. Mrągowo Gmina:  https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/5128/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych.html
 1. Mrągowo Miasto:  https://bipmragowo.warmia.mazury.pl/5036/punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych-aktualne.html
 1. Olsztyn:  https://czysty.olsztyn.eu/
 1. Orneta:  http://orneta-umig.bip-wm.pl/public/get_file_contents.php?id=259090
 1. Pasym:  https://pasym.pl/9296,PSZOK-PASYM.html
 1. Piecki:  https://bip.piecki.com.pl/424/2233/Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych/
 1. Pisz:  https://www.pisz.pl/pl/szczegoly-aktualnosci/969
 1. Purda:  https://www.purda.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/171091/punkt_selektywnej_zbiorki_odpadow_komunalnych_nieczynny_do_odwol
 1. Rozogi:  http://www.zgkrozogi.pl/wp-content/uploads/2020/01/Informaca-dot-segregacji-odpad.pdf
 1. Ruciane-Nida:  https://www.ruciane-nida.pl/dla-mieszkanca/gospodarka-odpadami-komunalnymi
 1. Sępopol:  https://sepopol.pl/PL/3270/Grafik_wywozu_odpadow/
 1. Sorkwity: https://bip.gminasorkwity.pl/10141/Punkt_Selektywnej_Zbiorki_Odpadow_Komunalnych/
 1. Stawiguda:  http://bip.stawiguda.pl/cms/10029/najczescie_zadawane_pytania
 1. Szczytno Gmina: http://bip.ug.szczytno.pl/cms/11026/informacja_o_osiagnietym_poziomie_recyklingu_przygotowania_do_po
 1. Szczytno Miasto:   http://archiwum.bip.um.szczytno.pl/public/?id=68908
 1. Świątki:  http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=308
 1. Świętajno:  https://www.swietajno.ug.gov.pl/PL/3230/Gospodarka_odpadami/
 1. Wielbark:   https://wielbark.com.pl/16640,Funkcjonowanie-Punktu-Selektywnej-Zbiorki-Odpadow-przy-ul-Przemyslowej-w-Wielbarku.html

Czy wiecie, że…

• Z 35 plastikowych butelek można wyprodukować bluzę z polaru. Dzięki recyklingowi oszczędzasz surowce (plastik robi się z pochodnych ropy naftowej) i energię.
• Jedna plastikowa butelka rozkłada się ok. 500 lat, aluminiowa puszka 200-400 lat, guma do żucia 5 lat, a niedopałki papierosów po 2 lata – nie zaśmiecaj środowiska!
• Wyrzucone w ciągu roku na całym świecie butelki PET, ustawione jedna na drugiej, utworzyłoby wieżę o wysokości aż 28 milionów kilometrów, co stanowi 73-krotną odległość Ziemi od Księżyca.
• Puszki aluminiowe można poddawać recyklingowi nieskończona ilość razy. Przetworzenie tony aluminium to oszczędność 4 tony rudy i 700 kilogramów ropy naftowej.
• Opakowania szklane również można przetwarzać nieskończoną ilość razy. Ponowne wykorzystanie jednej szklanej butelki to oszczędność 1100 W energii. Tyle energii wystarczy, by przez 5,5 godziny oglądać telewizję lub 22 godziny pracować przy komputerze.
• Niemal cały samochód (80-95 %) przeznaczony do złomowania nadaje się do recyklingu.
• Styropianowa tacka rozkłada się 500 lat. Jeśli kupujesz obiad na wynos, weź ze sobą opakowanie wielorazowego użytku.
• Jedna bateria z zegarka elektronicznego może zatruć aż 400 litrów wody. Nie wyrzucaj baterii do kosza. Oddawaj je w punkcie zbiórki albo wrzucaj do specjalnego pojemnika w sklepie.
• Do produkcji 1 tony papieru potrzeba ok. 17 drzew. Te drzewa produkują w ciągu roku tlen, który wystarczyłby dla 170 osób. Ponowny przerób stosu gazet o wysokości 125 cm pozwała na uratowanie sześciometrowej sosny. Oszczędzaj papier – nie drukuj tego, co możesz przeczytać w wersji elektronicznej!
• Foliowa torba rozkłada się ok. 300 lat. Na zakupy zawsze zabieraj własną torbę wielokrotnego użytku.
• Ręczniki papierowe, zatłuszczony papier czy chusteczki higieniczne nie nadają się do recyklingu. Wyrzuć je do śmieci zmieszanych!
• W ciągu roku wyrzucasz ok. 66 plastikowych butelek PET – segreguj odpady!
• Karton po mleku ma wartość energetyczną, która pozwala zasilać żarówkę o mocy 40 Watt przez 1.5 godziny.
• Butelki, torebki śniadaniowe bądź torby na zakupy stanowią ok. 7 % masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30 % wszystkich odpadów.
• Około 2 miliony ptaków i ssaków morskich ginie rocznie na świecie na skutek połknięcia plastikowych odpadów wrzucanych do mórz i oceanów.