SYSTEM ZARZĄDZANIA ODPADAMI W POLSCE – REKOMENDACJA GABINETU CIENI BCC DLA RZĄDU

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC, mając na uwadze fatalną sytuację w zarządzaniu gospodarką odpadami oczekuje, że Rząd – podobnie jak w przypadku smogu – zareaguje w trybie nadzwyczajnym. Rekomendujemy, aby najpóźniej do końca bieżącego roku poszerzyć zasięg istniejącego już, elektronicznego systemu baz danych odpadowych z 9 do 16 województw z włączeniem wszystkich gmin w kraju. Takie działanie warunkuje skuteczną poprawę obecnej sytuacji.

Wieloletnia nieudolność w zarządzaniu jakością środowiska w Polsce doprowadziła do tego, że Polska jest obecnie podwójnym, największym śmietniskiem Europy. Jesteśmy śmietniskiem zanieczyszczeń powietrza, którym oddychamy i jesteśmy największym śmietniskiem składowanych odpadów komunalnych. Fatalna jakość powietrza jest dodatkowo pogarszana poprzez nagminnie (72 tylko w tym roku) palące się, przepełnione magazyny i składowiska odpadów komunalnych. Polska składuje ponad 75% odpadów, podobnie jak Rumunia, Bułgaria i Chorwacja, podczas gdy 6 przodujących krajów europejskich poniżej 5%, w tym Niemcy – poniżej 2%.
Opracowany i opublikowany 1 czerwca br. raport Naczelnej Izby Kontroli nt. realizacji zadań gminy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych wskazuje, że ta niefrasobliwość w zarządzaniu odpadami w Polsce może nas bardzo drogo kosztować. Obecny poziom recyklingu w granicach 25% musi do 2020 r. zostać podwojony do 50%. Przy obecnym stanie zarządzania gospodarką odpadami w Polsce, na co Gospodarczy Gabinet Cieni BCC zwracał wielokrotnie uwagę, jest to zadanie praktycznie niewykonalne. Co więcej, w wielu przypadkach poziomy recyklingu wręcz zmalały, a nie wzrosły.
NIK sugeruje istotne zintensyfikowanie działań na wszystkich szczeblach zarządzania państwem. Ograniczenie się obecnie do poszukiwania sprawców „z zapałkami” niestety nie poprawi chorego systemu. Inspektorzy NIK wskazują, iż prawie każde skontrolowane sprawozdanie z zakresu gospodarowania odpadami zawiera „błędy rachunkowe”. Jak tłumaczą samorządowcy, wynikają one głównie z nadmiaru obowiązków i liczby przetwarzanych dokumentów. Nic dziwnego, jeśli sprawozdania zawierające kilkadziesiąt kodów odpadów składane są w wersji papierowej z licznymi korektami. Taki stan rzeczy prowadzi do sytuacji, w której główny nadzorca systemu gospodarki odpadami, czyli minister środowiska, otrzymuje informację o liczbach i sposobach zagospodarowania odpadów w poprzednim roku po ponad 7 miesiącach od jego zakończenia, co w danych za styczeń roku poprzedniego daje ponad półtoraroczne opóźnienie. Trudno wyobrazić sobie zarządzanie firmą, a co dopiero krajem, na podstawie danych sprzed 18 miesięcy.
Sytuacja jest tym bardziej zaskakująca, że w 9 województwach w Polsce (m.in. dolnośląskim, zachodniopomorskim, małopolskim) funkcjonuje elektroniczny, dobrze działający system sprawozdawczy, całkowicie ignorowany przez centralną administrację państwową, udostępniany bezpłatnie gminom przez marszałków województw. Jego możliwości techniczne pozwalają również gminom przyjmować sprawozdania w sposób elektroniczny od podmiotów gospodarujących odpadami w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
Istniejące już rozwiązanie jest istotnym i fundamentalnym elementem wymaganej ustawą Bazy Danych Odpadowych, którą minister środowiska, z niezrozumiałych względów, usiłuje budować od podstaw. Takie działanie burzy porządek wypracowany w ponad połowie polskich województw. Podejmowane akcyjnie kroki legislacyjne (przedłużające okresy przejściowe, zmieniające wzory sprawozdań, sposoby liczenia poziomów itp.) dodatkowo gmatwają sytuację. Braki ewidencyjne stwarzają okazję do działań przestępczych, między innymi podpalania odpadów. Brak danych, to po prostu brak możliwości zarządzania. Szczególnie dziś potrzeba sprawdzonych rozwiązań, które istnieją na rynku już od kilku lat, a nie budowania nowych baz danych, których pierwsze wyniki widoczne będą najwcześniej za 4-5 lat.

SYSTEM ZARZĄDZANIA ODPADAMI W POLSCE – REKOMENDACJA GABINETU CIENI BCC DLA RZĄDU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *