Projekt ZGOK-u z dofinansowaniem

„Modernizacja segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie” – tak nazywa się projekt Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., który uzyskał dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości ponad 2,5 mln zł (85% kosztów kwalifikowalnych). W czwartek 29 listopada 2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim prezes Spółki ZGOK Marek Bryszewski i wiceprezes Michał Lubieniecki podpisali umowę na dofinansowanie projektu z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego Gustawem Markiem Brzezinem oraz wicemarszałkiem Mironem Syczem.

Projekt „Modernizacja segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie” ma przede wszystkim wyeliminować problem zapylenia występującego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Olsztynie.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020