Wnioski o dofinansowanie po pierwszej ocenie.

Wnioski o dofinansowanie po pierwszej ocenie
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, że cztery wnioski o dofinansowanie projektów Spółki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zostały ocenione pozytywnie pod względem formalnym i dopuszczone do oceny merytorycznej.
Spółka ZGOK złożyła wnioski o dofinansowanie czterech projektów. Trzy z nich dotyczą modernizacji istniejących stacji przeładunkowych – w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz w Trelkowie (gm. Szczytno). Czwarty projekt zakłada powstanie stacji przeładunkowej w Piszu.