Modernizacja ZUOK w Olsztynie

W należącym do Spółki ZGOK Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie trwa główny etap modernizacji, którego efektem będzie zwiększenie mocy przetwarzania odpadów zmieszanych z 95 tys. Mg rocznie do 130 tys. Mg rocznie. Projekt „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 8 364 000 zł. 25 listopada 2020 r., w ramach dofinansowania, do ZUOK trafiła także zamiatarka firmy Pronar (na zdjęciu). Na przełomie kwietnia i maja została zakończona natomiast modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG. Realizacja całego projektu ma zakończyć się 31 marca 2021 roku.