Nowy prezes Spółki ZGOK

4 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza powierzyła stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZGOK Panu Mariuszowi Rychcikowi (na zdjęciu), który przejął obowiązki Prezesa 5 stycznia 2021 r. Wiceprezesem Zarządu został Pan Marek Bryszewski.