Telewizja Olsztyn o inwestycjach ZGOK-u

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie został zainstalowany drugi rozdrabniacz niemieckiej firmy Lippold. Spółka ZGOK pozyskała to urządzenie w ramach projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”, który został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (wysokość dofinansowania wynosi prawie 8,3 mln zł). Ponadto, w ramach ww. projektu, ZGOK zyskał innowacyjny system ochrony przeciwpożarowej. System sygnalizacji pożaru, umiejscowiony na terenie hal poprodukcyjnych Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, pracuje na zasadzie poboru powietrza z przestrzeni podsufitowej hal, a następnie na zasadzie przeprowadzenia dogłębnej analizy pobranych próbek. System zasysający zainstalowany w ZUOK jest bezpośrednio połączony z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, dzięki czemu w momencie powstania pożaru na teren zakładu automatycznie kierowane są Jednostki Ochrony Przeciwpożarowej.

Zarząd Spółki ZGOK podpisał także umowy na dofinasowanie dwóch kolejnych projektów. Dzięki pozyskaniu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Spółka przeprowadzi „Modernizację stacji przeładunkowej ZGOK w Polskiej Wsi gm. Mrągowo oraz instalacji ZUOK w Olsztynie”, a także „Modernizację stacji przeładunkowej ZGOK w Medynach gm. Lidzbark Warmiński”. Łącznie na obydwa projekty ZGOK otrzymał dofinasowanie w wysokości ponad 6 800 000 zł, co stanowi 85 % całkowitych kosztów projektów.

Więcej informacji na temat projektów realizowanych przez ZGOK znajduje się w poniższym materiale Telewizji Olsztyn:

https://www.telewizjaolsztyn.pl/wiadomosci/11422,modernizacja-olsztynskiego-zgok-u