Jak właściwie gospodarować odpadami?

Tego mogli dowiedzieć się urzędnicy, nauczyciele, sołtysi oraz zarządcy nieruchomości z 37 gmin, którzy wzięli udział w serii szkoleń zorganizowanych przez Zakład Gospodarowania Odpadami Komunalnymi. Bo ZGOK wychodzi naprzeciw zmianom, jakie zachodzą w sposobie segregacji.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *