Podczas Kongresu Przyszłości 2021 Pan Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, mówił m.in. o edukacji ekologicznej i owocnej współpracy ze ZGOK-iem w kontekście rozwoju gospodarczego regionu …