Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Pana Ryszarda Ostrowskiego, Burmistrza Korsz.

Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy Pana Ryszarda Ostrowskiego, Burmistrza Korsz. Rodzinie i Bliskim Pana Burmistrza wyrazy głębokiego współczucia składają: Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie.

Może być czarno-białym zdjęciem przedstawiającym co najmniej jedna osoba i broda

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *