Podczas Kongresu Przyszłości 2021 Pan Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, mówił m.in. o edukacji ekologicznej i owocnej współpracy ze ZGOK-iem w kontekście rozwoju gospodarczego regionu z perspektywy

gospodarki o obiegu zamkniętym.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063552918026&cft[0]=AZVkGXKxfMgz3wvzuLaMQfrTeT5PX9jFb3nNPtXCpqzAbRwRTNFceYDEjDgAvhL1iUrTsr8jdfdLO_rcqJBOWcbcp5Lu0Hue4YFJaJZFXpHttNN11U6Y9mBAXCtxAD_xsMy1iRIVdJc99ewHSRQKFuhwyqV_Es5s8voA8JZ5a8GdSg&tn=-UC%2CP-y-R

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063552918026&cft[0]=AZVkGXKxfMgz3wvzuLaMQfrTeT5PX9jFb3nNPtXCpqzAbRwRTNFceYDEjDgAvhL1iUrTsr8jdfdLO_rcqJBOWcbcp5Lu0Hue4YFJaJZFXpHttNN11U6Y9mBAXCtxAD_xsMy1iRIVdJc99ewHSRQKFuhwyqV_Es5s8voA8JZ5a8GdSg&tn=-UC%2CP-y-R

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *