EDUKACJA

Zajęcia edukacyjne:

Naszą misją jest stałe pogłębianie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami. Od tego, jak mieszkańcy naszego Regionu będą segregować odpady, zleży, jak czyste i piękne środowisko będziemy mieli i jak wiele odpadów i surowców wtórnych będziemy w stanie pożytecznie przetworzyć, chroniąc jednocześnie naturalne zasoby Ziemi.

Wycieczki do ZGOK:

Celem wycieczki jest zapoznanie z technologią ZUOK i przypomnienie zasad segregacji odpadów.

Wycieczki są realizowane zgodnie z regulaminem: Regulamin zwiedzania ZUOK w Olsztynie

W celu ustalenia terminu wycieczki niezbędne jest wypełnienie formularzy  zał.1 Formularz zgłoszeniowy wycieczki  zał. 2 – oświadczenie opiekuna grupy i przesłanie ich na poniższy adres e-mailowy.

Adresatem propozycji są  starsze grupy przedszkolne, szkolne i inne.

Kontakt:

Paweł Gęsicki  –  rzecznik prasowy

tel. 504 969 259; e-mail: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

MATERIAŁY EDUKACYJNE ZGOK (selektywna zbiórka odpadów)

Materiały dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

https://www.youtube.com/watch?v=BFLtU-KAYME&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=ayuVy9EARrI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=tzODKWZB5Q8&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=0KH73tLfEw4&feature=youtu.be