Modernizacja TEG zakończona

W Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie zakończyła się modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG. Jest to jedno z zadań realizowanego przez Spółkę ZGOK projektu pn. „Modernizacja instalacji... Read more

Trwa modernizacja zakładu

W należącym do Spółki ZGOK Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie trwa modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG. To zadanie jest częścią projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów... Read more

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie nawiąże współpracę z fundacją, która w ramach swoich zadań statutowych zajmie się dowożeniem uczniów olsztyńskich szkół na zajęcia edukacyjne do... Read more