Nowy rozdrabniacz w ZUOK

Nowy rozdrabniacz o wydajności 35 Mg/h został zainstalowany w należącym do Spółki ZGOK Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK). Urządzenie zastąpiło wysłużoną rozrywarkę worków, której maksymalna wydajność wynosiła... Read more