SEGREGACJA

Selektywne zbierania odpadów –  to, zgodnie z definicją w ustawie o odpadach (zrób tu link do ustawy), zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem.

W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:

par.3. Selektywnie zbiera się:

1) papier;

2) szkło;

3) metale;

4) tworzywa sztuczne;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.

par. 4. 1. Frakcję odpadów, o której mowa w  §3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.

  1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”.
  2. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.
  3. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”.
  4. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio„.

Selektywne zbieranie wyżej wymienionych frakcji jest m.in. powiązane z koniecznością osiągnięcia przez gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

Każda Gmina ma regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, w którym uregulowane są kwestie związane z organizacją gospodarki odpadami na terenie danej gminy.

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie bierze udział projekcie „Działaj z imPETem”, prowadzonym przez Rekopol Organizację Odzysku Opakowań S.A. Zgodnie z celem tego przedsięwzięcia zachęcamy mieszkańców Regionu Centralnego woj. warmińsko-mazurskiego do segregowania butelek PET, które dzięki temu zostaną poddane recyklingowi.

UWAGA – w ramach akcji przygotowane zostały BEZPŁATNE materiały edukacyjne: plakaty, ulotki, zakładki do książek, krzyżówki, kolorowanki, infografiki. Ponadto opracowano propozycje zabaw z wykorzystaniem butelek PET, które bezpłatnie można wykorzystywać podczas spotkań i działań informacyjno-edukacyjnych. Zachęcamy do pobrania materiałów na stronie: www.rekopol.pl/dzialajzimpetem

Powstała również bezpłatna aplikacja mobilna – gra edukacyjna dla dzieci na temat segregowania butelek PET: POBIERZ (Uwaga! Gra wymaga uruchomienia Adobe FlashPlayer.)

Natomiast na stronie http://dzienbezsmiecenia.pl/edukacja/materialy-do-pobrania/  można pobrać materiały edukacyjne dotyczące akcji „Dzień bez śmiecenia”, propagujące selektywną zbiórkę odpadów. Zapraszamy!

 

 

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH, który jest w każdej gminie:

Gmina Barczewo

Gmina Bartoszyce

Gmina Miasto Bartoszyce

Gmina Biskupiec

Gmina Dobre Miasto

Gmina Dywity

Gmina Dźwierzuty

Gmina Gietrzwałd

Gmina Miejska Górnowo Iławeckie 

Gmina Górnowo Iławeckie 

Gmina Jedwabno

Gmina Jeziorany

Gmina Kiwity

Gmina Kolno

Gmina Korsze – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Lidzbark Warmiński

Gmina Miejska Lidzbark Warmiński

Gmina Lubomino – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Mikołajki

Gmina Miasto Mrągowo

Gmina Mrągowo

Gmina Miasto Olsztyn

Gmina Orneta

Gmina Pasym

Gmina Piecki 

Gmina Pisz

Gmina Purda

Gmina Rozogi  – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Ruciane – Nida

Gmina Sępopol

Gmina Sorkwity – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Stawiguda – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Szczytno

Gmina Miejska Szczytno

Gmina Świątki – brak informacji na stronach Gminy

Gmina Świętajno

Gmina Wielbark