CENNIK

Aktualny cennik za przyjmowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie