CENNIK

Aktualny cennik za przyjmowanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wprowadzony uchwałą nr XXXVII/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie