RADA NADZORCZA I ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd spółki:

Mariusz Rychcik – Prezes Zarządu

Marek Bryszewski – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Marek Siemiński
  2. Janusz Orłowski
  3. Jan Krasnoborski
  4. Marcin Ignatowski
  5. Jacek Bojarowski