RADA NADZORCZA I ZARZĄD SPÓŁKI

Zarząd spółki:

Marek Bryszewski – Prezes Zarządu

Michał Lubieniecki – Wiceprezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej:

  1. Marek Siemiński
  2. Janusz Orłowski
  3. Jan Klimko
  4. Jan Krasnoborski
  5. Marcin Ignatowski
  6. Jacek Bojarowski