ZGOK

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jest samorządową spółką prawa handlowego. Właścicielami Spółki jest 37 samorządów z centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Obszar obejmuje 37 gmin Wspólników wchodzących w skład 8 powiatów województwa warmińsko-mazurskiego:

Powiat Miasto Olsztyn, powiat bartoszycki, powiat lidzbarski, powiat mrągowski, powiat olsztyński, powiat piski, powiat szczycieński, powiat kętrzyński

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Centralnego województwa warmińsko-mazurskiego. Cały strumień wytwarzanych przez mieszkańców Regionu Centralnego odpadów komunalnych zmieszanych powinien trafić do instalacji Spółki zapewniając pełne wykorzystanie zdolności przerobowych zakładu.  Spółka odbiera od Gmin i zagospodarowuje odpady komunalne dostarczane przez podmioty transportujące odpady, działające z upoważnienia poszczególnych samorządów.

Dodatkowo, z tytułu zawartej pomiędzy Spółką a Wspólnikami w 2012 roku Umowy Wykonawczej, do zakładu kierowane są odpady komunalne selektywnie zbierane z terenu 32 Gmin, które z własnej inicjatywy podjęły takie zobowiązania. Działalność Spółki prowadzona jest w czterech lokalizacjach:

w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

w Stacji Przeładunkowej w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński)

w Stacji Przeładunkowej w Polskiej Wsi (gm. Mrągowo)

w Stacji Przeładunkowej w Trelkowie (gm. Szczytno)

W 2019 roku Spółka ZGOK realizowała projekt „Modernizacja segmentu mechanicznego przetwarzania ZUOK w Olsztynie”, który otrzymał dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 w wysokości 2 503 250 zł. Celem projektu było zlikwidowanie problemu zapylenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie. Projekt został zakończony, a założony cel zrealizowany.

W grudniu 2019 roku Spółka ZGOK otrzymała również dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”. Wysokość dofinansowania wynosi: 8 364 000 zł.