DANE KONTAKTOWE

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie

ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn

 

KONTAKT

SEKRETARIAT 89 555 20 10,

email: zgok@zgok.olsztyn.pl

RZECZNIK PRASOWY 89 555 20 23,

email: rzecznik.prasowy@zgok.olsztyn.pl

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 89 555 20 18,

email: zamowienia@zgok.olsztyn.pl

DZIAŁ HANDLOWY  89 555 20 29, 89 555 20 31

 

DANE REJESTROWE

NIP 739–29–54–369

zarejestrowana pod nr KRS 0000097877

w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

gdzie przechowywana jest dokumentacja Spółki

kapitał zakładowy / wniesiony: 26.701.500 PLN