Trwa modernizacja zakładu

W należącym do Spółki ZGOK Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie trwa modernizacja systemu automatycznego załadunku komór biosuszenia TEG. To zadanie jest częścią projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”, który został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, które otrzymała Spółka ZGOK wynosi 8 364 000 zł.