Nowy rozdrabniacz w ZUOK

Nowy rozdrabniacz o wydajności 35 Mg/h został zainstalowany w należącym do Spółki ZGOK Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK). Urządzenie zastąpiło wysłużoną rozrywarkę worków, której maksymalna wydajność wynosiła 20 Mg/h. Zakup, dostawa i montaż rozdrabniacza jest elementem modernizacji zakładu. Celem modernizacji jest zwiększenie mocy przetwarzania odpadów zmieszanych z 95 tys. Mg rocznie do 130 tys. Mg rocznie. Projekt „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie” został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Wysokość dofinansowania wynosi 8 364 000 zł. Realizacja projektu ma zakończyć się 31 marca 2021 roku.