Minął pierwszy etap Ekolekcji

 

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie zakończył pierwszy etap tzw. Ekolekcji, czyli zajęć edukacyjnych dla uczniów olsztyńskich szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w siedzibie Spółki ZGOK. Około 2 tys. uczniów wzięło udział w prelekcjach dotyczących gospodarki odpadami, ze szczególnym nastawieniem na selektywną zbiórkę odpadów, a także odnawialnych źródeł energii. Uczestnicy zajęć zwiedzali również należący do ZGOK-u Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie, w którym odpady zmieszane są przetwarzane na paliwo alternatywne. Ekolekcje w ZGOK-u przedstawia poniższy film: