ZGOK podpisał umowę na dofinansowanie projektu!

W środę 18 grudnia 2019 r. Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie podpisał z Marszałkiem i Wicemarszałkiem Województwa Warmińsko-Mazurskiego umowę na dofinasowanie projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”. Modernizacja dotyczy należącego do ZGOK-u Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie (ZUOK). Moc przerobowa zakładu wzrośnie po modernizacji z 95 tys. do 130 tys. ton odpadów zmieszanych rocznie. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 8 364 000 zł.

Na zdjęciu od lewej: Michał Lubieniecki (Wiceprezes ZGOK), Marek Bryszewski (Prezes ZGOK), Gustaw Marek Brzezin (Marszałek Województwa), Miron Sycz (Wicemarszałek Województwa).

 

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020