Umowa na modernizację ZUOK

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie podpisał 10 czerwca 2020 r. umowę na modernizację Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie w zakresie zwiększenia wydajności linii do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych do 130 tys. ton rocznie (aktualna moc przerobowa zakładu wynosi 95 tys. ton rocznie).

Wykonawcą zadania będzie konsorcjum, którego liderem jest firma Inter-Nicco. Na realizację prac przewidziano 158 dni. Jest to główne zadanie realizowanego przez Spółkę ZGOK projektu „Modernizacja instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w Olsztynie”. Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Dofinansowanie, które otrzymał ZGOK, wynosi 8 364 000 zł.