Przesiewacz jedzie do Olsztyna

Czekaliśmy na tę informację i wreszcie jest… Dzisiaj (13.02.2019) został do ZGOK-u wysłany przesiewacz! Cieszymy się tym bardziej, że zakup tego urządzenia wchodzi w zakres modernizacji segmentu przetwarzania ZUOK w Olsztynie, na którą ZGOK otrzymał dofinansowanie ze środków unijnych. Modernizacja zaś ma zniwelować problem zapylenia w zakładzie.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020