ZGOK złożył wnioski o dofinansowanie projektów

Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Olsztynie złożył wnioski o dofinansowanie czterech projektów. Trzy z nich dotyczą modernizacji istniejących stacji przeładunkowych – w Medynach (gm. Lidzbark Warmiński), Polskiej Wsi (gm. Mrągowo) oraz w Trelkowie (gm. Szczytno). Czwarty projekt dotyczy rozbudowy systemu gospodarki odpadami komunalnymi ZGOK i zakłada powstanie stacji przeładunkowej w Piszu. Spółka ZGOK ubiega się o dofinansowanie na realizację ww. projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.